Възрастни

Мнозина изучават Айкидо за физическа подготовка, самозащита, самоконтрол, самоувереност или за участие в аспект на японската култура. В крайна сметка, изучаването на айкидо или японски бойни изкуства като цяло е да се развие човек със силен дух или характер.

Заниманията с Айкидо укрепват физиката, дават отлична пространствена координация/3д визия/, както и правят тялото гъвкаво, здраво и пълно с енергия.

За Айкидо ума и тялото са едно цяло. Практиката му развива фокус върху конкретна задача /техника/ свързана с координацията на тялото и мисълта, както и спокойствие при изпълнението й.